Էջում ցուցադրված է : 20
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:14:54 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Ողջույնի ձևեր
  • Թվեր՝ 0-10
  • «Իմ մասին» տեքստի ունկնդրում և ընկալում
  • Համառոտ նախադասությունների կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 1 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:14:54 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  174 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:15:44 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Թվեր՝ 11-30
  • «Ժամանակ, ժամ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Իմ ընտանիքը» տեքստի ունկնդրում և ընկալում
  • Հարցերի և պատասխանների կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 2 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:15:44 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  62 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:13:27 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Թվեր՝ 31-50
  • Բառապաշարի հարստացում
  • «Իմ բնակարանը» տեքստի ունկնդրում և առաջադրանքի կատարում
  • There is/there are (կա/կան) արտահայտություններով նախադասությունների կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 3 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:13:27 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  36 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:11:38 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Թվեր՝ 51-70
  • A a, D d, N n տառերի ուսուցում
  • Նշված տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Իմ սիրելի զբաղմունքը» տեքստի ունկնդրում և ընկալում
  • Նոր բառերի կիրառում՝ առաջադրանքը կատարելու համար
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 4 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:11:38 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  28 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:14:56 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Թվեր՝ 71-100
  • C c, T t, S s տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Վայրի և ընտանի կենդանիներ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Տեքստի ունկնդրում և ընկալում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 5 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:14:56 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  22 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:13:27 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • H h, O o, I i տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Մարմնի մասեր» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Գույների անվանումների ուսուցանում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 6 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:13:27 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  19 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:07:41 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • L l, B b, G g տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Հագուստ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Գույներ և հագուստ նկարագրող բառերով բառակապակցությունների կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 7 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:07:41 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  17 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:13:42 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • E e, F f, M m տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Իմ արտաքինը» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Նյութն ամրապնդելու նպատակով վարժությունների կատարում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 8 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:13:42 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  11 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:10:55 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • I i, R r, P p տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Տարվա եղանակներ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Տեքստի ունկնդրում և առաջադրանքների կատարում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 9 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:10:55 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  4
  4 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:12:07 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • W w, J j, V v տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Տարվա եղանակներ և օրվա եղանակ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Իմ սիրած տարվա եղանակը» թեմայի շրջանակներում տեքստի ունկնդրում, ընկալում և սեփական տեքստի կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 10 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:12:07 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  6 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:15:17 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • K,k և U u տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Ամիսներ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Ամիսներ» թեմայի շրջանակներում տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն և սեփական տեքստի կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 11 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:15:17 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:12:07 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Q q, Z z, X x տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Շաբաթվա օրերը» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Շաբաթվա օրերը» թեմայի շրջանակներում տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, հարցերի կազմում, պատասխանների կազմում, տեքստի բանավոր մեկնաբանություն
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 12 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:12:07 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:12:26 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Անգլերենի այբուբեն
  • Տեքստի ընթերցանություն
  • Հարցերի ձևակերպում՝ բանավոր և գրավոր
  • «Սնունդ, ուտելիք» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Սնունդ, ուտելիք» թեմայի շրջանակներում տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, սեփական տեքստի կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 13 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:12:26 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:21:13 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Ներկա պարզ ժամանակ ''The Present Simple Tense'', կազմությունը, կիրառությունը
  • Ներկա պարզ ժամանակով արտահայտված հարցական և ժխտական նախադասությունների կազմում
  • Տեքստի ընթերցանություն
  • Հարցերի ձևակերպում՝ բանավոր և գրավոր
  • «Գնումներ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում, տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, սեփական տեքստի կազմում:
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 14 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:21:13 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:15:57 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • To be բայի խոնարհումը ներկա պարզ ժամանակում ''To Be in the Present Simple Tense''
  • Հարցական և ժխտական նախադասությունների կազմում
  • Տեքստի ընթերցանություն
  • «Իմ երկիրը» վերնագրով տեքստի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում, տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, սեփական տեքստի կազմում՝ օգտագործելով նոր բառերն ու արտահայտությունները:
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 15 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:15:57 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:16:11 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Ներկա շարունակական ժամանակ ''The Present Continuous Tense'', կազմությունը, կիրառությունը
  • Ներկա շարունակական ժամանակով արտահայտված հարցական և ժխտական նախադասությունների կազմում
  • Տեքստի ընթերցանություն
  • «Իմ քաղաքը» վերնագրով տեքստի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում, տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, սեփական տեքստի կազմում՝ օգտագործելով նոր բառերն ու արտահայտությունները:
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 16 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:16:11 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:18:08 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • The Present Simple and The Present Continuous Tenses (Revision)
  • Դասական թվականներ (1-10), Ordinal Numerals (1-10)
  • «Իմ բնակարանը» վերնագրով տեքստի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում, տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, տեքստի կազմում՝ նկարագրելով սեփական բնակարանը:
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 17 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:18:08 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:18:05 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Կանոնավոր և անկանոն բայեր ''Regular and Irregular Verbs''
  • Դասական թվականներ (11-30), Ordinal Numerals (11-30)
  • «Իմ սենյակը» վերնագրով տեքստի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում, տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, տեքստի կազմում՝ նկարագրելով սեփական սենյակը:
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 18 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:18:05 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:18:38 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Ածական անուն ''Adjective''
  • Ածականի համեմատության աստիճաններ, կազմությունը ''Degrees of Comparison''
  • Ածականի կիրառությունը նախադասություններում
  • «Տոներ» վերնագրով տեքստի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում, տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, սեփական տեքստի կազմում:
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 19 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:18:38 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:14:37 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Ածական անուն ''Adjective''
  • Ածականի համեմատական աստիճանների կիրառությունը նախադասություններում
  • Դասական թվականներ (40-100), Ordinal Numerals (40-100)
  • Տեքստի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում, տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն:
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 20 Հասմիկ Օհանյան -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:14:37 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով