Էջում ցուցադրված է : 13
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:14:54 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Ողջույնի ձևեր
  • Թվեր՝ 0-10
  • «Իմ մասին» տեքստի ունկնդրում և ընկալում
  • Համառոտ նախադասությունների կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 1 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:14:54 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  157 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:15:44 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Թվեր՝ 11-30
  • «Ժամանակ, ժամ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Իմ ընտանիքը» տեքստի ունկնդրում և ընկալում
  • Հարցերի և պատասխանների կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 2 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:15:44 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  53 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:13:27 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Թվեր՝ 31-50
  • Բառապաշարի հարստացում
  • «Իմ բնակարանը» տեքստի ունկնդրում և առաջադրանքի կատարում
  • There is/there are (կա/կան) արտահայտություններով նախադասությունների կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 3 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:13:27 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  30 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:11:38 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Թվեր՝ 51-70
  • A a, D d, N n տառերի ուսուցում
  • Նշված տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Իմ սիրելի զբաղմունքը» տեքստի ունկնդրում և ընկալում
  • Նոր բառերի կիրառում՝ առաջադրանքը կատարելու համար
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 4 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:11:38 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  24 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:14:56 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Թվեր՝ 71-100
  • C c, T t, S s տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Վայրի և ընտանի կենդանիներ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Տեքստի ունկնդրում և ընկալում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 5 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:14:56 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  18 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:13:27 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • H h, O o, I i տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Մարմնի մասեր» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Գույների անվանումների ուսուցանում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 6 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:13:27 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  16 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:07:41 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • L l, B b, G g տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Հագուստ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Գույներ և հագուստ նկարագրող բառերով բառակապակցությունների կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 7 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:07:41 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  14 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:13:42 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • E e, F f, M m տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Իմ արտաքինը» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Նյութն ամրապնդելու նպատակով վարժությունների կատարում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 8 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:13:42 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  10 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:10:55 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • I i, R r, P p տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Տարվա եղանակներ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • Տեքստի ունկնդրում և առաջադրանքների կատարում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 9 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:10:55 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  2 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:12:07 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • W w, J j, V v տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Տարվա եղանակներ և օրվա եղանակ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Իմ սիրած տարվա եղանակը» թեմայի շրջանակներում տեքստի ունկնդրում, ընկալում և սեփական տեքստի կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 10 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:12:07 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  6 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Wed, 21-Apr-2021
  1 թեմա 00:15:17 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • K,k և U u տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Ամիսներ» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Ամիսներ» թեմայի շրջանակներում տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն և սեփական տեքստի կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 11 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:15:17 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 02-May-2021
  1 թեմա 00:12:07 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Q q, Z z, X x տառերի ուսուցում
  • Անցած տառերով բառերի կազմում
  • Սովորում ենք գրել և կարդալ նոր բառերը
  • «Շաբաթվա օրերը» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Շաբաթվա օրերը» թեմայի շրջանակներում տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, հարցերի կազմում, պատասխանների կազմում, տեքստի բանավոր մեկնաբանություն
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 12 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:12:07 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 02-May-2021
  1 թեմա 00:12:26 video Armenian
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  • Անգլերենի այբուբեն
  • Տեքստի ընթերցանություն
  • Հարցերի ձևակերպում՝ բանավոր և գրավոր
  • «Սնունդ, ուտելիք» թեմայի շրջանակներում բառապաշարի հարստացում
  • «Սնունդ, ուտելիք» թեմայի շրջանակներում տեքստի ունկնդրում, ընթերցանություն, սեփական տեքստի կազմում
  Անգլերեն 0-ից: Դաս 13 DreamsLab Official -
  Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
  1 թեմա 00:12:26 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով