Էջում ցուցադրված է : 10
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:09:35 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • 1.Կարճ պատկերացում լեզվի մասին
  • 2.Արաբերենի առանձնահատկությունները
  • 3.Արաբական այբուբենը
  • 4.Մի քանի կարևոր արտահայտություններ
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 1 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:09:35 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  3 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:10:02 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • 1.Անձնական դերանուններ:
  • 2.Իգական սեռի բառերի կազմությունը (թամարբուտա):
  • 3.Մի քանի արտահայտություններ:
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 2 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:10:02 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:12:23 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • Արաբական տառերի գրելաձևերը
  • Ձայնավորներն արաբերենում (հարաքաներ)
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 3 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:12:23 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:13:29 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • Արաբական տառերի գրելաձևերը (շարունակություն)
  • Ցուցական դերանունները
  • Մի շարք լայն օգտագործում ունեցող բառեր
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 4 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:13:29 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:11:54 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • Արաբական տառերի գրելաձևերը (շարունակություն)
  • Ածական խոսքի մասը արաբերենում
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 5 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:11:54 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:13:43 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • Թվերն արաբերենում (1-10)
  • Մի քանի կարևոր արտահայտություններ
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 6 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:13:43 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:10:23 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • Թվերն արաբերենում (10-20)
  • Մի քանի արտահայտություններ
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 7 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:10:23 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:10:09 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • Թվերն արաբերենում (20-100)
  • Ջառավորող մասնիկներ
  • Գույներ
  • Մի քանի արտահայտություններ
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 8 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:10:09 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:10:13 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • Բայական համակարգն արաբերենում (անցյալ ժամանակի բայեր)
  • Մի քանի արտահայտություններ
  • 5 կարևոր խորհուրդներ արաբերեն սովորելու համար
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 9 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:10:13 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:10:29 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  • Բայական համակարգն արաբերենում (ներկա ժամանակի բայեր)
  • Դասական թվականները
  • Մի քանի կարևոր և լայն օգտագործում ունեցող ածականներ
  Արաբերեն 0-ից: Դաս 10 Անի Մուրադյան -
  Սովորում ենք խոսակցական արաբերեն 0-ից
  1 թեմա 00:10:29 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով