Էջում ցուցադրված է : 15
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  4 թեմա 00:19:21 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 1 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  4 թեմա 00:19:21 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  20 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  4 թեմա 00:21:28 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Արտիկլ՝ տեսակները
  • Արտիկլի հոլովները
  • Արտիկլի կիրառումը
  • Զրոյական արտիկլ
  • Հավելված
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 2 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  4 թեմա 00:21:28 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  10 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  4 թեմա 00:20:31 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1.Գոյական, ընդհանուր տեղեկություններ
  • 2.Գոյականի սեռն ըստ բառիմաստի
  • 3.Տարվա եղանակներ
  • 4.Ամիսներ
  • 5.Շաբաթվա օրեր
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 3 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  4 թեմա 00:20:31 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  7 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  4 թեմա 00:20:43 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1.Գոյականի սեռն ըստ բառաձևի
  • 2.Գոյականացված խոսքի մասերի սեռը
  • 3.Բարդ գոյականի սեռը
  • 4.Բառապաշար՝ կահույք, փոխադրամիջոցներ
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 4 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  4 թեմա 00:20:43 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  6 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:21:15 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Բայի մասին ընդհանուր տեղեկություն
  • Անձնական դերանուններ
  • Հաճախ գործածվող բայեր
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 5 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:21:15 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  6 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:21:43 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Բայի խոնարհումը ներկա ժամանակում
  • Թույլ բայերի խոնարհումը
  • ՈՒժեղ բայերի խոնարհումը
  • Անկանոն բայերի խոնարհումը
  • Անջատական նախածանցներով բայերի խոնարհումը
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 6 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:21:43 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  7 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:20:14 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1․ Գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը
  • 2․ Արական սեռի գոյականների հոգնակին
  • 3․ Իգական սեռի գոյականների հոգնակին
  • 4․ Չեզոք սեռի գոյականների հոգնակին
  • 5. Միայն եզակի և միայն հոգնակի թվով կիրառվող գոյականներ
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 7 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:20:14 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  4 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:20:46 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1․ Գոյականի հոլովումը
  • 2․ Ուժեղ հոլովում
  • 3․ Թույլ հոլովում
  • 4․ Իգական սեռի գոյականների հոլովում
  • 5. Հոլովման հատուկ դեպքեր
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 8 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:20:46 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  4 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:20:32 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1․ Կապերի մասին ընդհանուր տեղեկություն
  • 2․ Կապերի տեսակները
  • 3․ Dativ պահանջող կապերի կիրառումը
  • 4․ Akkusativ պահանջող կապերի կիրառումը
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 9 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:20:32 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  4 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:21:03 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1․ Կապերը գերմաներենում
  • 2․ Dativ, Akkusativ պահանջող կապերի կիրառումը
  • 3․ Genitiv պահանջող կապերի կիրառումը
  • 4. Նոր բառապաշար՝ ընտանիք, կապերի ձուլումը
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 10 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:21:03 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  4 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:21:45 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1․ Բայի 3 հիմնական ձևերը
  • 2․ Թույլ բայերի Präteritum ժամանակաձևը
  • 3․ Ուժեղ բայերի Präteritum ժամանակաձևը
  • 4․ Անկանոն բայերի Präteritumժամանակաձևը
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 11 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:21:45 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  3 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:22:00 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1․ Perfekt ժամանակային ձև
  • 2․ Perfekt ժամանակաձևի կիրառումը
  • 3․ Խոսակցական արտահայտություններ
  • 4․ Բայի երեք ձևեր
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 12 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:22:00 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  2 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  5 թեմա 00:21:36 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 1․ Դերանունները գերմաներենում
  • 2․ Դերանունների տեսակները
  • 3․ Դերանունների հոլովումը
  • 4․ Դերանունների կիրառումը
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 13 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  5 թեմա 00:21:36 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  4 թեմա 00:21:10 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Քանակական թվական
  • Դասական թվական
  • Ժամը
  • Գույները
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 14 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  4 թեմա 00:21:10 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  3 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 20-Apr-2021
  1 թեմա 00:19:54 video Armenian
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Ածականի մասին
  • Ածականի հոլովումը
  • Ածականի բաղդատման աստիճանները
  • Բառապաշար՝ ածականներ
  Գերմաներեն 0-ից: Դաս 15 DreamsLab Official -
  Գերմաներեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  1 թեմա 00:19:54 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով