Էջում ցուցադրված է : 6
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:14:30 video Armenian
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  • Հարկային հաշվառման ծագումը
  • Հաշվարկային փաստաթղթերը
  • Շահութահարկ
  Ֆինանսական հաշվապահություն: Դաս 1 DreamsLab Official -
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  1 թեմա 00:14:30 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  7 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:22:17 video Armenian
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  • Նոր հոդվածներ
  • Եկամտի առանձին տեսակների հաշվառման առանձնահատկությունները
  Ֆինանսական հաշվապահություն: Դաս 2 DreamsLab Official -
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  1 թեմա 00:22:17 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:22:02 video Armenian
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  • Նվազեցումները
  • Ծախսերը
  • Ծախս չհամարվող տարրերը
  • Վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվող տոկոսները
  • Վարձակալական վճարները
  Ֆինանսական հաշվապահություն: Դաս 3 DreamsLab Official -
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  1 թեմա 00:22:02 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:20:48 video Armenian
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  • Ներկայացուցչական ծախսերը
  • Գործուղման ծախսերը
  • Կառավարման ծառայությունների ծախսերը
  • Կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում կատարվող կենսաթոշկային վճարները
  Ֆինանսական հաշվապահություն: Դաս 4 DreamsLab Official -
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  1 թեմա 00:20:48 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:21:10 video Armenian
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  • Այլ ծախսերը
  • Ծախսերի առանձին տեսակների հաշվառման առանձնահատկությունները
  Ֆինանսական հաշվապահություն: Դաս 5 DreamsLab Official -
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  1 թեմա 00:21:10 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  1
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:22:40 video Armenian
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  • Կորուստները
  • Այլ նվազեցումները
  Ֆինանսական հաշվապահություն: Դաս 6 DreamsLab Official -
  Հաշվապահության դասընթացներ 0-ից: Ֆինանսական հաշվապահություն:
  1 թեմա 00:22:40 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով