Էջում ցուցադրված է : 10
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:08:31 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Պատկերացում պարսից լեզվի այբուբենի ընդհանուր կառուցվածքի մասին։
  • Սովորում ենք այբուբենի առաջին 5 տառերը։
  • Կազմում ենք բառեր սովորած տառերով։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 1 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:08:31 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  5 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:09:22 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Կարճ ձայնավորների գրության և արտահայտության ձևերը։
  • Սովորում ենք ևս 5 տառ։
  • Կազմում ենք բառեր։
  • Կատարում ենք առաջադրանքներ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 2 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:09:22 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  4
  3 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:08:46 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Սովորում ենք ևս 6 տառ։
  • Կազմում և սովորում ենք բառեր։
  • Կատարում ենք առաջադրանքներ։
  • Ծանոթանում ենք در և از նախդիրներին ու դրանց կիրառությանը։
  • Թարգմանում ենք նախադասություններ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 3 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:08:46 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:09:33 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Սովորում ենք ش և س տառերը։
  • Կազմում և սովորում ենք բառեր։
  • Ուսումնասիրում ենք ی. و տառերն ու դրանց առանձին կիրառությունները։
  • Կազմում ենք բառեր։
  • Կատարում ենք առաջադրանքներ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 4 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:09:33 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:12:06 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • I և u ձայնավոր հնչյունների արտահայտումը պարսկերենում։
  • Ուսումնասիրում ենք م և ل տառերը։
  • Կազմում և սովորում ենք բառեր։
  • Կատարում ենք առաջադրանքներ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 5 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:12:06 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:09:17 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Սովորում ենք ևս 4 տառ։
  • Սովորում ենք բառեր։
  • Կատարում ենք առաջադրանքներ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 6 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:09:17 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:07:51 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Սովորում ենք ևս 4 տառ։
  • Սովորում ենք բառեր։
  • Կատարում ենք առաջադրանքներ։
  • Կատարում ենք թարգմանություններ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 7 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:07:51 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:07:24 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Ծանոթանում ենք غև عտառերին։
  • Սովորում ենք բառեր։
  • Կատարում ենք առաջադրանքներ։
  • Կատարում ենք թարգմանություններ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 8 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:07:24 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:08:07 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Սովորում ենք ه տառը։
  • Ծանոթանում ենք պարսից լեզվի երկհնչյուններին։
  • Սովորում ենք թվերը։
  • Կատարում ենք առաջադրանքներ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 9 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:08:07 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:08:57 video Armenian
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  • Կծանոթանանք պարսից այբուբենի լրացուցիչ նշաններին։
  • Կսովորենք գրության և արտասանության մի քանի կանոններ։
  • Կսովորենք բառեր։
  • Կկատարենք առաջադրանքներ։
  Պարսկերեն 0-ից: Դաս 10 Գայանէ Ճաղարեան -
  Սովորում ենք խոսակցական պարսկերեն 0-ից
  1 թեմա 00:08:57 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով