Էջում ցուցադրված է : 10
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  2 թեմա 00:05:59 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Սովորում ենք ֆրանսերենի այբուբենը
  • Շեշտերը ֆրանսերենում
  • Ընթերցանության կանոնները՝ օրինակներ և բացառություններ
  • Թեստային աշխատանք
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 1 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  2 թեմա 00:05:59 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  22 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  2 թեմա 00:06:05 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Թվերը 1-20
  • Անձնական դերանունները
  • Արտահատություններ առօրյա խոսք կազմելու համար
  • Թեստային աշխատանք
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 2 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  2 թեմա 00:06:05 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  10 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  2 թեմա 00:12:01 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Թվերը ֆրանսերենում. 2-րդ մաս
  • Տարվա եղանակները ֆրանսերենում
  • Ամիսները ֆրանսերենում
  • Շաբաթվա օրերը ֆրանսերենում
  • Գույները ֆրանսերենում
  • «Լինել» բայը և դրա կիրառությունը
  • «Ունենալ» բայը և դրա կիրառությունը
  • Թեստային աշխատանք
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 3 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  2 թեմա 00:12:01 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  7 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  2 թեմա 00:07:46 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Ժամը ֆրանսերենում
  • Օրվա հատվածները
  • Եղանակը
  • Անորոշ հոդը և դրա կիրառությունը
  • Բառապաշար ընտանիքի մասին
  • Թեստային աշխատանք
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 4 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  2 թեմա 00:07:46 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:13:48 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Շաբաթվա օրերը
  • Ներկա անորոշ ժամանակաձև (1 մաս)
  • Հարցական և ժխտական կառույցներ
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 5 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  1 թեմա 00:13:48 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  0
  0 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  2 թեմա 00:18:37 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 2-րդ խմբի բայերի կազմություն, օրինակներ, բացառություններ
  • Քաղաքավարության կանոնները Ֆրանսիայում
  • Լսողական վարժություններ
  • Նոր բառեր
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 6 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  2 թեմա 00:18:37 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:11:56 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • 3-րդ խմբի բայեր, կազմությունը, բոլոր բացառությունները։
  • Falloir և Devoir բայերի տարբերություները և կիրառությունը։
  • Եղանակի վերաբերյալ բառապաշար, նոր արտահայտություններ, դարձվածքներ։
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 7 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  1 թեմա 00:11:56 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  3 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:14:10 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Ստացական ածականները ֆրանսերենում իրենց բացառություններով և օրինակներով:
  • Գրավոր վարժություններ ստացական ածականների վերաբերյալ:
  • Սեռական հոլով:
  • Նոր բառապաշար վարժություններից:
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 8 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  1 թեմա 00:14:10 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  2 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:13:20 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Աշխարհի երկրներ(անվանումները, երկրների սեռերի տարբերությունը)։
  • Ազգություններ(իգական և արական ներկայացուցիչների կազմություն)։
  • Լեզուներ։
  • Լսողական վարժություն ազգությունների հետ կապված։
  • Հայաստանը և Հայաստանի հարևան երկրների անվանումները։
  • Հորիզոնի չորս կողմերը ֆրանսերենով։
  • Խոսակցական արտահայտություններ, հարց-պատասխան վերոնշյալ թեմաների վերաբերյալ։
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 9 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  1 թեմա 00:13:20 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  2 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Sun, 11-Apr-2021
  1 թեմա 00:11:51 video Armenian
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  • Հոգնակի թվի կազմությունը ֆրանսերենում(օրինակներով և բացառություններով)։
  • Միաձուլված հոդի կազմությունը, կիրառությունը։
  • à և de նախդիրները, կիրառության որոշ օրինակներ։
  • Parler, Penser, Jouer բայերի նշանակությունը և կիրառությունը à և de նախդիրների համատեքստում։
  Ֆրանսերեն 0-ից: Դաս 10 DreamsLab Official -
  Ֆրանսերեն սկսնակների համար: Սկսում ենք 0-ից:
  1 թեմա 00:11:51 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով