Էջում ցուցադրված է : 8
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:18:23 video Armenian
  Դաս 1 – Նախնական ծանոթություն ծրագրին
  • Նոր ֆայլ իր պարամետրերով
  • Համակարգչի ի՞նչ պարամետրեր են պահանջվում ծրագիրը ներբեռնելու համար
  • Աշխատանքային տիրույթի հիմնական գործիքակազմ
  CorelDRAW: Դաս 1 (գրաֆիկ դիզայն) DreamsLab Official -
  Դաս 1 – Նախնական ծանոթություն ծրագրին
  1 թեմա 00:18:23 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  24 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:24:00 video Armenian
  Դաս 2 – Օբյեկտների մի քանի տրանսֆորմացում և գույներ
  • Pick Tool
  • CMYK և RGB գույների տարբերությունները
  • Գույների տեսակները
  • Ինչպե՞ս ստեղծել սեփական գունապնակը
  CorelDRAW: Դաս 2 (գրաֆիկ դիզայն) DreamsLab Official -
  Դաս 2 – Օբյեկտների մի քանի տրանսֆորմացում և գույներ
  1 թեմա 00:24:00 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  13 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:22:22 video Armenian
  Դաս 3 – Օբյեկտների հիմնական ձևափոխություններ
  • Copy/Paste անելու տարբերակներ
  • Shape Tool
  • Կտրող գործիքներ
  CorelDRAW: Դաս 3 (գրաֆիկ դիզայն) DreamsLab Official -
  Դաս 3 – Օբյեկտների հիմնական ձևափոխություններ
  1 թեմա 00:22:22 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  8 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:17:41 video Armenian
  Դաս 4 – Ազատ ոճի օբյեկտներ
  • Freehand Tool և դրա ենթագործիքները
  • Մի քանի օբյեկտով լրիվ նոր օբյեկտի ստացում
  • Connectors(միացնող գծեր)
  CorelDRAW: Դաս 4 (գրաֆիկ դիզայն) DreamsLab Official -
  Դաս 4 – Ազատ ոճի օբյեկտներ
  1 թեմա 00:17:41 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  8 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:14:34 video Armenian
  Դաս 5 – Types of shapes (Ձևուկների տեսակները)
  • Rectangle Tool
  • Elipse Tool
  • Polygon Tool և դրա ենթատեսակները
  CorelDRAW: Դաս 5 (գրաֆիկ դիզայն) DreamsLab Official -
  Դաս 5 – Types of shapes (Ձևուկների տեսակները)
  1 թեմա 00:14:34 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  7 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:17:16 video Armenian
  Դաս 6 – Վրձիններ, չափման գործիքներ, հավասարություններ
  • Artistic Media Tool (Վրձինները և դրանց տեսակները)
  • Angular Dimension Tool(Չափման գործիքները և դրանց տեսակները)
  • Alignments(Հավասարությունններ ըստ օբյեկտների և էջի)
  • Power Clip Inside գործիքն ու իր էֆֆեկտները
  CorelDRAW: Դաս 6 (գրաֆիկ դիզայն) DreamsLab Official -
  Դաս 6 – Վրձիններ, չափման գործիքներ, հավասարություններ
  1 թեմա 00:17:16 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  6 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:15:06 video Armenian
  Դաս 7 – Թափանցիկություն և տեքստեր
  • Transparency Tool (Թափանցիկության գործիք և դրա էֆֆեկտները)
  • Text Tool (Աշխատանք տեքստերի հետ և ինչպե՞ս ներբերնել ֆոնտեր)
  • Ֆայլի պահպանում այլ ֆորմատներով
  CorelDRAW: Դաս 7 (գրաֆիկ դիզայն) DreamsLab Official -
  Դաս 7 – Թափանցիկություն և տեքստեր
  1 թեմա 00:15:06 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  6 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:17:35 video Armenian
  Դաս 8 – Լույս և ստվեր
  • Drop Shadow Tool և դրա ենթագործիքները
  • Ինչպե՞ս տեսնել օբյեկտի բոլոր պարամետրերը
  • Interactive Tool
  • Mesh Fill
  • Color and Attributes Eyedropper
  CorelDRAW: Դաս 8 (գրաֆիկ դիզայն) DreamsLab Official -
  Դաս 8 – Լույս և ստվեր
  1 թեմա 00:17:35 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  8 Գնահատական թվով