Էջում ցուցադրված է : 12
Ֆիլտր
Բաժինները
Տեսնել ավելին

Արժեքը

Մակարդակ

Լեզուն

Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:10:45 video Armenian
  Ծանոթացում JavaScript-ին
  • Ինչ է JavaScript-ը և ինչպես է այն կիրառվում։
  • Ծանոթացում փոփոխականների հայտարարմանը:
  • JavaScript-ում օգտագործվող հիմնական տիպերը:
  JavaScript 0-ից: Դաս 1 Գյուլնարա Զադոյան -
  Ծանոթացում JavaScript-ին
  1 թեմա 00:10:45 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  9 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:15:00 video Armenian
  JavaScript 0-ից սկսնակների համար:
  • Ինֆորմացիայի արտածման տարբերակները:
  • Համեմատման օպերատորներ:
  • Ծանոթացում typeof մեթոդին:
  JavaScript 0-ից: Դաս 2 Գյուլնարա Զադոյան -
  JavaScript 0-ից սկսնակների համար:
  1 թեմա 00:15:00 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  4
  4 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:17:14 video Armenian
  JavaScript 0-ից սկսնակների համար:
  • Ծանոթացում Math օբյեկտներին:
  • if-else պայմանական օպերատորի կառուցվածքը և կիրառումը
  • switch-case պայմանական օպերատորի կառուցվածքը և կիրառումը
  • Ծանոթացում տրամաբանական և-ին(&&) և կամ-ին(||)
  JavaScript 0-ից: Դաս 3 Գյուլնարա Զադոյան -
  JavaScript 0-ից սկսնակների համար:
  1 թեմա 00:17:14 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  2 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:15:57 video Armenian
  Զանգվածներ JavaScript-ում
  • Ինչ է զանգվածը և ինիչի համար է կիրառվում:
  • Զանգվածի տարրերի ինդեքսավորում:
  • Ցիկլի կիրառումը զանգվածներում:
  • Ծանոթացում for ցիկլին:
  • Ծանոթացում while ցիկլին:
  • Ծանոթացում do-while ցիկլին:
  JavaScript 0-ից: Դաս 4 Գյուլնարա Զադոյան -
  Զանգվածներ JavaScript-ում
  1 թեմա 00:15:57 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  2 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:19:55 video Armenian
  Զանգվածի մեթոդներ JavaScript - ում
  • Ծանոթացում զանգվածի մեթոդներին:
  • Ծանոթացում երկչափ զանգվածներին:
  • Երկչափ զանգվածների կիրառումը մատրիցի տեսքով:
  JavaScript 0-ից: Դաս 5 Գյուլնարա Զադոյան -
  Զանգվածի մեթոդներ JavaScript - ում
  1 թեմա 00:19:55 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  2 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:11:38 video Armenian
  Ֆունկցիաները JavaScript-ում
  • Ֆունկցիայի կառուցվածքը:
  • Ֆունկցիայի կանչի տարբերակները և կիրառումը:
  • Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ:
  JavaScript 0-ից: Դաս 6 Գյուլնարա Զադոյան -
  Ֆունկցիաները JavaScript-ում
  1 թեմա 00:11:38 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:19:54 video Armenian
  CallBack ֆունկցիաներ և սթրինգներ
  • CallBack ֆունկցիաների կառուցվածքը:
  • Ծանոթացում սթրինգներին:
  • Ծանոթացում սթրինգային ֆունկցիաներին:
  JavaScript 0-ից: Դաս 7 Գյուլնարա Զադոյան -
  CallBack ֆունկցիաներ և սթրինգներ
  1 թեմա 00:19:54 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:13:19 video Armenian
  Օբյեկտները JavaScript-ում
  • Ինչ է օբյեկտը և որտեղ է կիրառվում:
  • Ինչ կառուցվածք ունեն օբյեկտները:
  • Օբյեկտների հայտարարման ձևերը:
  JavaScript 0-ից: Դաս 8 Գյուլնարա Զադոյան -
  Օբյեկտները JavaScript-ում
  1 թեմա 00:13:19 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:11:09 video Armenian
  Date ֆունկցիան JavaScript-ում
  • Ծանոթացում Date-երին:
  • Date-երի փոփոխման ձևերը:
  JavaScript 0-ից: Դաս 9 Գյուլնարա Զադոյան -
  Date ֆունկցիան JavaScript-ում
  1 թեմա 00:11:09 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:13:25 video Armenian
  Կանոնավոր արտահայտություններ
  • Կանոնավոր արտահայտություններ
  • Ինչ է կանոնավոր արտահայտությունը և որտեղ է կիրառվում:
  JavaScript 0-ից: Դաս 10 Գյուլնարա Զադոյան -
  Կանոնավոր արտահայտություններ
  1 թեմա 00:13:25 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:13:42 video Armenian
  JavaScript 0-ից սկսնակների համար:
  • Ինչ է DOM-ը:
  • Ինչպես են էլեմենտները վերցնում DOM-ում:
  • Վիրտուալ էլեմենտի ստեղծում:
  JavaScript 0-ից: Դաս 11 Գյուլնարա Զադոյան -
  JavaScript 0-ից սկսնակների համար:
  1 թեմա 00:13:42 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  1 Գնահատական թվով
 • Վերջին հրապարակվածները Tue, 15-Mar-2022
  1 թեմա 00:14:44 video Armenian
  JavaScript 0-ից սկսնակների համար:
  • Ծանոթացում Eventner-ի տեսակներին
  • Աշխատանք ատրիբուտների հետ
  JavaScript 0-ից: Դաս 12 Գյուլնարա Զադոյան -
  JavaScript 0-ից սկսնակների համար:
  1 թեմա 00:14:44 video Armenian Beginner
  Ամսական բաժանորդագրումով
  5
  3 Գնահատական թվով